Iskolai előkészítő feladatok nagycsoportos óvodásoknak és szülőknek online

Iskolai előkészítő feladatok nagycsoportos óvodásoknak és szülőknek online

Iskolaelőkészítő foglalkozást keresel ovis csemetédnek? Már nagycsoportos, de úgy érzed lemaradt a többiekhez képest? Segítenek az innen-onnan letölthető, nyomtatható feladatlapok? Játsszon a gyerek egyedül az online feladatokkal, játékokkal? Létezik tematikus iskolára felkészítő online tanfolyam, ami szülőknek szól? Milyen területeket kell fejleszteni iskolakezdés előtt? Mindenre sorban válaszolunk ebben a cikkben. Ne félj, a gyermeked sikeresen fogja venni az akadályokat, ha mellette állsz, beszélgetsz és játszol vele! Segítünk!

A gyermekek életük első öt évében rengeteget fejlődnek:  a járás, a beszéd és az alapvető szociális készségek megtanulása a legfontosabb fejlődési mérföldköveknek számítanak, de nem minden gyermek éri el ezeket a mérföldköveket az “elvárásoknak” megfelelően. Nagycsoportos korban ezek az elvárások kiterjednek az iskolaérettségre is. A beszédkészség, a térben való tájékozódás, térirányok ismerete, az alak, forma, nagyság felismerése lényeges az olvasás és írás megtanulásához. Az iskolaérettség további kritériumairól itt olvashatsz bővebben: Mit jelent az iskolaérettség? 

Iskolaelőkészítő foglalkozások

Az iskolaelőkészítő foglalkozások rendszerint nagycsoportos óvodás korban kezdődnek el. Az óvodai iskolára való felkészítés sok szülő számára nem elégséges, ezért rendszeresen fejlesztő szakemberekhez viszik a gyermekeket. Az iskolai előkészítő foglalkozások során többek között az  alábbi területeket fejlesztésére kerül sor:

 • beszéd
 • figyelem és emlékezet
 • finommotorika
 • gondolkodás
 • számolás – matematikai készségek
 • mozgás
 • tájékozódás
 • testséma
 • észlelés
 • szerialitás – sorrendiség

Az iskolaelőkészítő foglalkozások nagyszerű alternatívája lehet, ha az ovis otthon játszhat anyukájával vagy apukájával úgy, hogy közben a fent felsorolt területeket tudatosan fejlesztik. De vajon hogy lehet tematikusan összeszedni az iskolaelőkészítő foglalkozásokhoz szükséges feladatokat? Ki ad hozzá támaszt vagy tervezetet? Létezik otthon végezhető iskolaelőkészítő és fejlesztő program? 

Iskolaelőkészítő program Szülőknek, amivel (szó szerint) játszva készülhettek fel a magabiztos iskolakezdésre.

Iskolaelőkészítő feladatlapok nagycsoportosoknak

Az iskolai előkészítő foglalkozások szerves része a kifejezetten nagycsoportos óvodásoknak készített feladatlapok kitöltése. A gyerekek számára ez azért fontos, mert…

 • fejlesztik a finommotoros készségeket
 • a logikus gondolkodást
 • önállóan tanulnak meg összefüggéseket
 • erősítik a kitartást és fókuszálást

Az iskolaelőkészítő feladatlapok kiértékelése a pedagógusok és a szülők számára is segítenek a gyermek képességeinek, fejlődésének, iskolaérettségének felmérésében.

Az online letölthető iskolai előkészítő feladatok, nyomtatható PDF feladatlapok nagyon népszerűek, de nem árt tudni, hogy pontosan milyen részterületetet lehet velük fejleszteni. 

A gyerekeknek nagyon fontos a sikerélmény, de ha túl egyszerű feladatlapot kapnak, akkor könnyen megunják a foglalkozást. Ha viszont nem érték el azt a szintet, amit egy nehezebb iskolaelőkészítő feladatlap megkövetel, akkor a kis ovis könnyen elkeseredik, és feladja a munkát. A nem megfelelő kommunikációval pedig akár szorongás is alakulhat ki benne az iskolakezdés miatt. 

CSAK feladatlapokkal nem lesz hatékony a felkészülés, mert monoton és nem a gyermek életkori sajátosságaihoz igazodik (ami a játék). Viszont attól sem tekinthetünk el, hogy első osztályban tankönyvbe, munkafüzetbe kell dolgozniuk, ezért jó ebben is rutint szerezniük. Ebben segíthet 1-1 jól megválasztott feladatlap a közös játék mellett. 

Milyen az optimális feladatlap egy iskolába készülő nagycsoportos számára, aki nem biztos, hogy elérte társai szintjét? Vagy pont fordítva. Egyes fejlesztendő részterületekkel már rég megelőzte társait? 

Szülőként is érdemes olyan feladatgyűjteményt, tematikus letölthető feladatlapokat keresni, ami a gyermek képességeihez igazodva, valós tapasztalatokra épül

A SuliStart programban mindezt megtalálod, mert a feladatokat gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus és nem mellékesen egy olyan anyuka fejlesztette ki, aki nagycsoportos gyermekével pontosan tudja, hogy min mész át jelen pillanatban.

Több mint 100 oldalnyi, pdf-ben letölthető, nyomtatható segédanyagot (haladási terv, feladatlapok, szemléltető eszközök, feladatkártyák) kapsz, ha belevágsz a SuliStart programba.

64 videóból, 10  fejezetből és egy 107 oldalas letölthető fejlesztő játékgyűjtemény feladatlapokkal

Iskolára felkészítő játékok online vagy hagyományos formában

A feladatlapok kitöltésénél kellemesebb és hasznosabb időtöltés a közös beszélgetés és a játék. Iskolai felkészítő játékokat találunk az interneten, illetve léteznek számítógépes programok is, amelyek lekötik a gyereket, de ezzel megint a képernyőre bízza a fáradt anyuka és apuka a gyereknevelést, ami nem a legideálisabb, bár időhiány miatt ez a megoldás is  felmerül lehetőségként sokakban. Én azonban ezt nem tartom jó megoldásnak, hiszen gyermekünk nem fog egy gépi “ügyes voltál”-nál több visszajelzést kapni munkájára. De mennyivel jobb megtapasztalni az óvodás korú gyermek érdeklődését, örömét és látványos fejlődését a közös játékok során, amelyek a nem a monitor előtt ülve zajlanak, hanem a saját szemünk előtt!

Az SuliStart iskolaelőkészítő programot úgy állítottuk össze, hogy az online leckék nem a gyerekeknek szólnak, hanem elsősorban a szülőknek. A játékos feladatokat videó formájában magyarázzuk el, és letölthető anyagot is kap a szülő, amelynek segítségével tényleg gyerekjáték az iskolára való felkészülés!

Gyerekjáték a tanulás? Igen, ha a SuliStartot választod!

Iskola előtti fejlesztés – SuliStart iskolaelőkészítő tanfolyammal

Mivel a 21. század szülöttei rengeteg időt töltenek el modern kütyükkel, igyekeztük a SuliStart Programmal a virtuális térből a való világba visszahozni a gyerekeket: a kézzelfogható tárgyak közé. Megmozgatjuk a testet, az érzékszerveket és azokat az agyterületeket is, amelyeket az online játékokkal, képernyőbámulással nem lehet megfelelően fejleszteni. 

A beszéd szerepe az iskolára való felkészítésben 

A beszédfejlesztés fontos része, hogy a gyermek kerek egész mondatokkal tudja kifejezni magát. A másik fontos terület a beszédértés és beszédészlelés fejlesztése, mivel az iskolában hallás után kell értelmezni és végrehajtani a tanári instrukciókat – sokszor vizuális segítség nélkül. Például amikor a tanító néni azt mondja:

Nyissátok ki az olvasás könyvet a 12. oldalon! A 3. feladatban karikázzátok be kék színű ceruzával az állatokat!”

A SuliStart beszédfejlesztő játékai ebben segítenek, mivel a feladatok egymásra épülnek, és a nehézségi szintet könnyen a gyermek fejlettségéhez tudja igazítani a szülő. 

A figyelem és az emlékezet fejlesztése

Az iskolában fokozott koncentrációra lesz szükség, mivel nemcsak arra kell összpontosítani, hogy mit mond a tanító néni, hanem ki kell zárni a külvilágot, az osztálytársaktól és a környezettől jövő ingereket. 

Az emlékezetet jól lehet fejleszteni memóriajátékokkal. Sajnos nem mindenki rajong ezért a játékért. A tanfolyamban megmutatjuk, hogy hogyan lehet megszerettetni és színesíteni ezt a nagyszerű fejlesztő játékot,

A finommotorika fejlesztése – felkészülünk az írásra

 A finommozgások (finommotorika) a kéz és az ujjak apró mozgásait jelentik. Ide kapcsolódik a  grafomotorika, azaz az írómozgás

Több pedagógus vitatja azt az idejét múlt elvárást, amelyet az első osztályosok felé támasztanak hagyományosan, hogy a “Mikulásnak már illik levelet írni decemberben”.  

A gyerekek nem egyformán érnek. A megfelelő íráskészség kialakulásának feltétele az agyfélteke-dominancia megléte, ami a kézdominancia alapja is egyben. A lányoknál ez hamarabb alakul ki, a kisfiúknál viszont csak jóval később történik meg. 

Az íráshoz szükséges továbbá a megfelelően fejlett kézcsontozat, az izületek fejlettsége, a mozgáskoordináció és a perifériális érzékelés is. 

A SuliStart programban kiemelt szerepe van a kezek és az ujjak erősítésének, ügyesítésének, és csak ezután nyúlunk a ceruzához.

A gondolkodás fejlesztése – az iskolára való felkészülés kulcsa

Az iskolarendszer a gondolkodásra épít, elvárja, hogy a  gyermek felismerje és alkalmazza a szabályokat. Az óvodás gyermekekre az analógiás gondolkodás a jellemző, amelynek lényege, hogy a meglévő ismereteikhez kötik az új dolgokat, történéseket. Az analógiás gondolkodás fejlesztésével tudjuk megtanítani nekik a szabálykövetést, az önálló szabályfelismerés és a szabályalkotás képességét.

A matematikai készségek fejlesztése – több mint számolás

A matematikai készségek fejlesztése nem csupán a számolás és a számokkal végzett műveletek megtanulásából áll, hanem többek között az összehasonlítás képességéből és a logika fejlesztéséből. De ide tartoznak a színek, formák és egyéb gyűjtőfogalmak beazonosítása is, amelyhez nagyszerű feladatokat találhatsz a SuliStart Programban!

A mozgás fejlesztése – legyenek erős alapok iskolakezdésre!

A Nagymozgások és a finommotorika cikkünkben részletesen bemutatjuk, hogy a mozgásfejlődés mindennek az alapja. A nagymozgások adják a később kialakuló finommozgások alapját. Ide tartozik a járás, mászás, kúszás, ugrás, gurulás, egyensúlyozás. A nagymozgások fejlesztése azért fontos, mert ha nincs megfelelő mozgáskoordináció,  akkor a  finommozgást is nehezebb lesz szabályozni. 

A szerialitás, azaz sorrendiség fejlesztése

A “sorbarendezős” játékok azért fontosak, mert az iskolában és a hétköznapokban is meg kell tanulni, hogy az egyik dolog következik a másik után: számok sorrendje, a betűk sorrendje a szavakban, a ruhadarabok az öltözködés során, stb.

A szerialitás egy nagyon összetett képesség, ezért sokszor kihívást jelent még a legügyesebb gyerekeknek is. A SuliStart programban olyan játékokat válogattunk össze, amelyek a kihívások mellett sikerélményt is adnak, és nem mellékesen nagyon szórakoztatóak. 

A tájékozódás fejlesztése

A térben is az időben való tájékozódás nélkül elképzelhetetlen az életünk. Ennek kialakítása és fejlesztése egész életre szóló utazás. Mégis már nagycsoportos korban elvárás, hogy az idővel kapcsolatos számos  fogalommal tisztába legyenek a kicsik. Pedig az időt nem lehet megfogni, nem látjuk, nem halljuk. A SuliStart programban többek között “kézzelfoghatóvá” tesszük az időt játékos naptárkészítéssel. A feladatok szinte minden óvodás számára örömet okoznak majd!

A testséma fejlesztése

Hol van a szemöldök vagy a könyök? Felnőttként egyértelműnek tűnik, hogy mire a gyerek iskolába megy, ezekkel tisztában van. Meglepően sok gyerek nem tudja egy papírból kivágott testen elhelyezni a testrészeket még első osztályos korban sem.  A SuliStart tanfolyammal minden a helyére kerül!

Az észlelés fejlesztése

A tábláról való másolás és a tollbamondás nagy kihívást jelent a gyerekeknek. A másolásnál a vizuális észlelés, a tollbamondásnál pedig a hallás (auditív észlelés) kap nagy szerepet. Észleléssel dolgozza fel az agyunk a külvilágból érkező ingereket. A SuliStart online iskolafelkészítő tanfolyam ezeket a képességeket is fejleszti.

Ugye milyen izgalmasan hangzik a SuliStart iskolaelőkészítő program? Szeretettel vár Gróf Roberta számos bónusszal!